تاريخ : چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت 1397 | 8:29 | نویسنده : | بدون نظر

( تقوا یعنی پرهیز از غیر امام، تقوا یعنی خود را ندیدن و فقط امام را دیدن ، تقوا یعنی حاجت خویش فدای حاجت امام، تقوا یعنی دعا برای فرج امام ، تقوا داشته باش یعنی هوای امام ات را داشته باش !)تاريخ : چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت 1397 | 7:59 | نویسنده : | بدون نظرتاريخ : دوشنبه هفدهم اردیبهشت 1397 | 15:34 | نویسنده : | بدون نظرتاريخ : چهارشنبه پنجم اردیبهشت 1397 | 9:24 | نویسنده : | بدون نظر


تاريخ : سه شنبه بیست و یکم فروردین 1397 | 12:39 | نویسنده : | بدون نظر